TÜRK KIZILAYI ARŞİV VE KÜTÜPHANESİ

Türkiye Kızılay Derneği Arşiv ve Kütüphanesi, 2006 yılında başlayan çalışmalarla modernize edilerek, Türk Kızılayı’nın yenilenen yüzüne yaraşır bir konuma getirilmiştir. Bu çalışmaların birinci adımında, arşiv materyallerinin modern arşivciliğin gerektirdiği ortamda korunması ve araştırmacıların çalışmalarını rahatça sürdürebilmeleri amacıyla, bir arşiv binası oluşturuldu.

 

Diğer taraftan Türk Kızılayı’nın kuruluş tarihi olan 1868’den günümüze değin oluşmuş tüm belgelerin tasnif çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Osmanlıca Belgelerin tasnif işlemlerine 2007 yılında başlanmış olup, halen sürdürülmektedir. Şu ana kadar Kuruluş Dönemi ile Balkan Savaşlarının başladığı 1868-1911 yılları arasındaki belgelerin tasnifi tamamlanmış bulunmaktadır.

 

Bir diğer çalışma ise, Kızılay’ı kapsayan yayınların bir araya getirildiği bir kütüphane oluşturulmasıdır. Kütüphanede Kızılay Dergisi, Kızılay’a ait yıllık raporlar gibi arşiv çalışmalarına destek sağlayacak yayınların bulundurulmasına özen gösterilmiştir. Derme aynı zamanda IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies), ICRC (International Committee of the Red Cross ) gibi Uluslar arası Kızılhaç Kızılay kuruluşlarına ait yayınları da içermektedir. Bazı ulusal derneklerin yayınları da dermememiz de bulunmaktadır.  

                        PULLAR

                           AFİŞLER

               KARTPOSTALLAR