Haber Detay

HİLAL-İ AHMER TARİHİNDE İZ BIRAKAN KADINLARSafiye Hüseyin Elbi

İlk Türk hemşiredir. Türkiye'de Modern Hemşireliğin öncüsü olan Safiye Hüseyin Elbi, şefkat ve meslek aşkıyla dopdolu bir kadındı. Hilal-i Ahmer’in en önemli temsilcilerinden Dr. Besim Ömer ile çalıştı ve onun liderliğinde başlayan hemşirelik ve ebelik eğitimine katılan Elbi, Balkan ve Çanakkale Savaşları’nda gönüllü hastabakıcılık yaptı. İstanbullu hanımların fahri olarak hemşirelik yapmalarına öncü oldu.

Çanakkale Savaşı’nda gönüllü olarak Reşit paşa Hastane Gemisi’nde başhastabakıcı olarak görev yaptı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezinin kurucuları arasında olan Safiye Hüseyin, Kızılay sabat Evi’nde çalıştı. Çanakkale Savaşı’ndaki hizmetlerinden dolayı kendisine harp madalyası verildi. Hemşirelik mesleğine tutkuyla bağlı Safiye Hüseyin Elbi, Florence Nightingale madalyası ve Kızılay Onur belgesi almış, Hilal-i Ahmer’in binlerce kahramanından biridir…

Halide Edip Adıvar

Kurtuluş savaşı yıllarında Hilal-i Ahmer’de hastabakıcı olarak çalışan Halide Edip Adıvar, Kızılay’ın Ankara Hanımlar Merkezinde ve Eskişehir’deki merkezinde görev aldı. Sakarya Savaşı’nda kendi isteğiyle cephede görev almak isteyen Halide Edip’e onbaşı unvanı verildi. Kurtuluş Savaşının ölüm kalım günlerinde Hilal-i Ahmer Kadın Kolları toplantılarında konuşmalar yaparak seferberliğe katılma çağrısında bulunmuş ve bağış toplanmasını sağlamıştır.

Halide Edip, Teali-i Nisvan Cemiyeti’ni kurarak edebiyat, siyaset ve eğitim gibi pek çok alanda Türk kadınının sesi olmuştur. Eğitimci, öğretmen, yazar, düşünür, Milli Mü¬cadele’de nefer, hastabakıcı, sekreter, çevirmen, onbaşı, profesör, milletvekili… Hilal-i Ahmer’in tüm çalışmalarına fedakârca katılan Halide Edip, Milli Mücadelenin ve Hilal-i Ahmer’in önemli kahramanından biridir…

Fatma Aliye Hanım

Fatma Aliye Hanım Hilal-i Ahmer’in ilk kadın üyesi…

Türk edebiyatının ve İslam coğrafyasının ilk kadın romancısı olarak bilinen Fatma Aliye’yi hepimiz 50 Türk Lirası’nın arka yüzündeki resmiyle tanıyoruz.

Hilal-i Ahmer Hanımlar Genel Merkez Heyeti’ni kurarak “katibe” olarak görev yapan romancımız, cephede ve cephe gerisindeki çalışmalara destek vermiş, Hilal-i Ahmer’in binlerce kahramanından biridir…

Fatma Seher Hanım (Kara Fatma)

Kara Fatma lakaplı Fatma Seher Hanım, devletin kendisine bağladığı üsteğmenlik maaşının tek kuruşuna bile dokunmadan Kızılay’a bağışlayan Milli Mücadele dönemi kadın kahramanlarımızdandır.

Sivas Kongresi sırasında Mustafa Kemal Paşa ile görüşerek savaşa katılmak için izin isteyen Fatma Seher Hanım, “Kara” lakabını da, üsteğmen rütbesini de Mustafa Kemal’ den alır.

Aşçılık, hastabakıcılık, hemşirelik gibi pek çok görevin yanında İstiklal Harbi’nde 300 kişilik birliği komuta etmiş, Hilal-i Ahmer’in binlerce kahramanından biridir…

Selma Rıza Feraceli

20 Mart 1912 yılında kurulan Hilâl-İ Ahmer Hanımlar Merkezinin beş̧ yıl genel sekreterliğini yapmıştır. Sorbonne'da okuyan ilk Türk kızıdır.

Gazetecidir. Yazdığı yazıları ve kız çocuklarının eğitimi ile ilgili gerçekleştirdiği sosyal faaliyetleriyle kadın aydınlanmasının öncü̈ isimlerinden ve Hilal-i Ahmer’in binlerce kahramanından biridir…

İhsan Raif Hanım

Balkan Savaşı sırasında Hilal-i Ahmer Cemiyetinde gönüllü hemşirelik yapmış olan İhsan Raif Hanım, hece veznini kullanan ilk kadın şairlerimizdendir.

Hilal-i Ahmer için yazdığı şiirlere bu deneyimleri yansımıştır. En bilinen eseri “Kimseye Etmem Şikâyet” ilk eseridir ve bu şiiri çocuk yaşta evlendirilmesi nedeniyle yazmıştır…

Şair Nigar Hanım

19. yüzyıl Türk kadın şairlerinden Nigar Hanım, Hilal-i Ahmer Cemiyeti yararına satılan kartpostallara şiirler yazdı. Çocuk yaşında iken şiir yazmaya başlayan Nigar hanım, Fransızca dilini ve Fransız edebiyatını çok iyi bilmekteydi…

Nigar Hanım Kızılay Kartpostalı İçin Yazdığı Şiiri

Sarılmış kan içinde yerde bir genç nâtüvân kalmış
Hilal-i Ahmer ondan reng-i şefkat iştimal almış!
Şu gun-âlûd olan sahray-ı vahşette yaşayan mecrûh
Fedaiy-i vatandır sinesinde yaralar pür- hûn

Yetişsin imdâdına şefkat o kalb-i ibtilâ meşmum
Vatan-ı sıla el-an çarpıyor ey şefkat-i memduh
Yetişsin, gel dest-gîr ol sen ki mevhûb-u ileyhsin
İnayet, merhamet, sen çünki mahbub-u ileyhsin!

25 Kanunu Sani 1329 ( 7 Şubat 1914)
Nigar Binti Osman

Minnet ve Saygıyla Anıyoruz

Hazırlayanlar: Mehtap Baykal YEŞİLYURT / Recep CAN