Haber Detay

BAYRAM GÜNÜ HİLAL-İ AHMER’İN ÇİÇEK GÜNÜ


1912 yılında kurulan Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi, Cemiyet’e gelir sağlamak amacıyla etkinlikler hazırlamıştır. Piyango biletleri ve küçük bedeller karşılığında rozet ve çiçek satışları, sergiler ve müsamereler bunların başında gelmekteydi. Hanımların bir araya gelerek yaptıkları faaliyetler hem sevindirici miktara varan satışlar getirdi hem de halkın büyük ilgisi ile karşılandı. Bunun üzerine Cemiyet, 1913 yılında Ramazan Bayramının ilk günü, Hilal-i Ahmer adına halka çiçek satma kararı aldı.

1329 (1913) yılında Hilal-i Ahmer Cemiyeti Ramazan Bayramının birinci gününü, “Hilal-i Ahmer Çiçek Günü” adı ile iyiliksever hanımlar çiçek rozeti satarak Hilal-i Ahmer’e gelir sağladı. Kararın alınmasını izleyen yıl, Genel Merkez’in hanımlardan yardım istemesi üzerine çiçek satışı, üye hanımlar tarafından yürütüldü. Çiçek satışına yabancı misyonda görevli kişilerin eşleri öncülük ettiyse de, 1913 Temmuz’undan başlayarak pek çok Türk kadını, ellerinde taşıdıkları kırmızı ay işaretli sepetlerle halka çiçekler sattılar. Bu satışlardan elde edilen gelir, hasta ve yaralılara yardım için kullanılırken, bu çalışmalarda halka yaygın biçimde duyurulmuştur.

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Takvimi’nde Hilal-i Ahmer Çiçeği’nde şöyle bahsedilmektedir;

“Bütün Osmanlılar bu beyaz kırmızı küçük ve saf çiçekler ile id-i fitrin ilk günü sinelerini tezeyyün eylemektedirler. Bayram günü “Hilal-i Ahmer”in “Çiçek Günü”dür. Hilal-i Ahmer çiçeğinin neye delalet ve muavenet ettiğini bilmeyecek, bu çiçeği göğsünde hürmet ve muhabbet ile taşıyamayacak bir Osmanlı yoktur.

Hilal-i Ahmer Çiçeğini ta’lik etmek harp zamanında kahraman ve sevgili askerlerimizin kıymetli vücutlarında düşman silahıyla açılan yaralarını sarmak demektir. İşte bu küçücük çiçekler birçok ızdıraptan, hastalıktan, ma’luliyetten (sakatlık, hastalık), ölümden kurtarır; birçok kahraman evlat vatanın kanlarını durdurur, açılan yaralarına merhem olur, ateşler içinde vücutlarına bir zelal-ı afiyet gibi tesir eyler; sulh hengaminde (zamanında) hastabakıcılık teşkilatına, imdat mevkileri, hastaneler, nekahathaneler ve şifa yurtları tesisine hidmet/hidemat (hizmet) eder; mesaib ve felaket anında imdat ve muavenete, emraz-ı sariyye (bulaşıcı hastalık) istilatında mücadeleye sevk ve ihzar eder.”

İşte bu küçücük çiçekler Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne senevi mühim varidat temin edilmektedir.

Senesinde: Osmanlı Lirası:
1329 549
1330 1518
1331 2255
1332 1450
1333 3249,72
1334 2140,50


Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a Prof. Dr. Seçil Karal Akgün / Murat Uluğtekin 2000
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hilal-i Ahmer İcraat Raporları 1914-1928

Hanımlar Takvimi yayınlarından derlenmiştir.
Mehtap Baykal Yeşilyurt /Hande Uzun Külcü