Haber Detay

Kızılay Yayınlarına İki Yeni Eser Eklendi

154 yıllık tarihi ile ülkemizin en köklü kurumlarından Kızılay, tarihinde önemli dönüm noktaları olan yardım çalışmalarını ve bu tarihin oluşmasında büyük paya sahip, iyilik bayrağını gönülden taşıyan kurucularını ve önemli isimlerini “Kızılay Yayınları” aracılığıyla kamuoyuna aktarıyor.

Prof. Dr. Seçil Karal Akgün, Öğr. Gör. Murat Uluğtekin, Doç. Dr. Ulvi Keser, Prof. DR. Sefa Saygılı, Prof. Dr. Mesut Çapa, Dr. Ahmet Tetik gibi birbirinden değerli hocalarımız ve akademisyenlerimizin araştırmaları ve Kızılay arşivlerindeki titiz çalışmaları sonrasında hayata geçirilen Kızılay yayınlarına yenileri eklendi. Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, Milli Mücadelede Hilal-i Ahmer, Kızılay Belgeleri Işığında Yunanistan’da Ölüm, Açlık, İşgal, Türk Kızılay’nın Kurucusu Dr. Abdullah bey, Akçuraoğlu Yusuf, Kızılay Belgeleri Işığında Kıbrıs 1963-1974, Merhamet Güneşi Kızılay ve diğer yayınlarımızın ardından, Ömer Metin ve Cemal Sezer tarafından kaleme alınan “Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Balkan Savaşları Sırasında Muhacirlere Yardımları” ile Levent Düzcü ve Cemal Sezer tarafından kaleme alınan “Doktor Besim Ömer ve Dokuzuncu Washington Konferansı” Kızılay yayınlarına eklendi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesinin değerli hocaları Doç. Dr. Ömer Metin ve Yrd. Doç. Dr. Cemal Sezer’in Kızılay’ın tarihinin önemli dönemlerinden bir kesiti olan Balkan Savaşlarındaki insani trajedide Kızılay’ın aldığı önemli rolü “Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Balkan Savaşları Sırasında Muhacirlere Yardımları” kitabında meraklılarına aktarıyor. Sezer ve Metin, dönemi ve Kızılay’ın çalışmalarını şu satırlarla özetliyor; “Osmanlı Devleti’nin Balkan coğrafyasında varlığını tamamen ortadan kaldıran Balkan Savaşları sırasında Yunan, Bulgar, Sırp ve Karadağlıların mezalimine uğramak istemeyen Müslüman halk yollara düşüp, daha güvenli gördükleri İstanbul ve Batı Anadolu’ya aç ve perişan bir halde ulaşmaya çalışmıştır. Bu göçler şüphesiz birçok acı ve trajediyi de beraberinde getirmiştir. Hilal-i Ahmer Cemiyeti muhacirlerin acılarını azaltmak, ihtiyaçlarını gidermek için yoğun bir mesai harcamıştır. Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Balkan Savaşlarının ortaya çıkardığı ağır siyasi ve sosyo-ekonomik bunalım karşısında imkanlarının kısıtlılığına rağmen kendisini toparlamasını bilmiş, planlı bir çalışma yürüterek, ihtiyaçların giderilmesinde büyük bir başarı göstermiştir.”

“Doktor Besim Ömer Ve Dokuzuncu Washington Konferansı” kitabında ise Yrd. Doç. Dr. Levent Düzcü ve Yrd. Doç. Dr. Cemal Sezer, nerdeyse bütün ömrünü Hilal-i Ahmer çalışmalarına adamış, yurtiçi ve yurt dışında Hilal-i Ahmer’in en önemli temsilcilerinden birisi olmuş Dr. Besim Ömer’in Osmanlı/Türk sağlık tarihindeki yerini ve çalışmalarını okuyucuyla buluşturmaktadır. Hilal-i Ahmer Cemiyetine “hilal” i kazandıran Dr. Ömer Paşa’nın, Washington Salib-i Ahmer Konferansı’nda ortaya koyduğu başarılarını anlattığı bu kitapta, Kızılay’ın yeniden oluşumun sürecinde yaşadığı deneyimlerine de rastlayacaksınız.

Kızılay Yayınlarında yer alan bu iki değerli esere ve diğerlerine yayınlarımız sayfasından dijital ortamda ulaşabileceğiniz gibi info@kizilay.org.tr adresine mail atarak temin edebilirsiniz.