Tezler ve Makaleler

Bu bölümde K─▒z─▒lay hakk─▒nda yaz─▒lm─▒┼č tezler ve makaleleri bir araya getirerek, ara┼čt─▒rmac─▒lar─▒n kolayl─▒kla eri┼čebilecekleri bir tez ve makale kütüphanesi olu┼čturulmaya çal─▒┼č─▒lmaktad─▒r. Yay─▒nlanm─▒┼č tez ve makaleler için, yazarlar─▒ndan ve yay─▒mc─▒lar─▒ndan gerekli izinler al─▒nmaya çal─▒┼č─▒lmaktad─▒r. Burada bulunmayan benzer nitelikli makale ve tezlerin yay─▒nlanmas─▒ için lütfen arsiv@kizilay.org.tr adresi ile irtibata geçiniz.

  

1921-1941 y─▒llar─▒ aras─▒ ç─▒kar─▒lan Hilal-i Ahmer Mecmualar─▒na ait indeksK─░TAPLAR

 
K─▒z─▒lay Belgeleri I┼č─▒─č─▒nda Yunanistan’da Ölüm, Açl─▒k, ─░┼čgal 1939-1949, Haz─▒rlayan: Ulvi KESER  

 

 


 

 

Milli Mücadelede Hilal-i Ahmer: TBMM’nin te┼čkilinden Sakarya Zaferine kadar icraat raporu. 23 Nisan 1920 - 23 Eylül 1921. Haz: ─░smail Hac─▒fettaho─člu

 


 

Han─▒mefendilere Hilal-i Ahmer’e dair  konferans. Dr. Besim Ömer. Haz─▒rlayan: ─░smail Hac─▒fettaho─člu    

 


 

 Örf Adet Hukuku.  

 


 

 Umutsuz Ruhlar Ülkesi. Dr. Ayhan Onur.  

  

MAKALELER

 


  

T─▒nal, Melih. "1928 Torbal─▒ (─░zmir) Depremi, Turkish Studies International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Vol.4/8. Fall 2009


 

Cemal SEZER-├ľmer MET─░N Balkan Sava┼člar─▒ndan Milli M├╝cadeleye Hil├ól-i Ahmer Cemiyeti┬ĺnin Yard─▒m Faaliyetleri (1912-1922)


 

Taner Bulut, "Cumhuriyet’in Bir Gençlik Projesi Olarak K─▒z─▒lay Kamplar─▒ (1936-1950)", Ça─čda┼č Türkiye Tarihi Ara┼čt─▒rmalar─▒ Dergisi, Cilt: VI, Say─▒:

14, (2007/Bahar), s.s. 103-135.

  


Kaya, Erol. Milli Mücadele Döneminde Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Anadolu ve Yunanistan’daki Türk ve Yunan Esirlerine Yapt─▒─č─▒ Yard─▒mlar. Turkish Studies. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish and Turkic. Volume 3/2 Winter 2008 


Muzaffer Tepekaya, Leyla Kaplan. Hilal-i Ahmer Han─▒mlar Merkezi’nin Kurulu┼ču ve ve Faaliyetleri 1877-1923.


Özayd─▒n, Zühal.: The Egyptian Red Crescent Society’s Aid to the Ottoman State During the Balkan War in 1912. Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine (ISHIM), 2 (3): 18-21, 2003. 


 

 Özayd─▒n, Zühal.: The Indian Muslims Red Crescent Society’s Aid to the Ottoman State during the Balkan War in 1912. Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine (ISHIM), 2(4): 12-18, 2003. 

 

 


 

   Çapa, Mesut. Mübadele’de K─▒z─▒lay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti’nin Rolü. (2001)

 

 

 

 

  


 

 

 Sar─▒ Nil.-Özayd─▒n Zühal.: Dr. Besim Ömer Pa┼ča ve Kad─▒n Hastabak─▒c─▒ E─čitiminin Nedenleri (I) (Doctor Besim Omer Pasha and Nurse Education). Sendrom, 4(4): 10-19, 1992.

 

 


Sar─▒ Nil.-Özayd─▒n Zühal.: Dr. Besim Ömer Pa┼ča ve Kad─▒n Hastabak─▒c─▒ E─čitiminin Nedenleri (II) (Doctor Besim Omer Pasha and Nurse Education). Sendrom, 4(5): 72-80, 1992

 

 

  

Sendrom Dergisinde yay─▒nlanan bu iki makale "Logos Yay─▒nc─▒l─▒k’─▒n izni ile bu siteye yüklenmi┼čtir. Yay─▒nc─▒n─▒n ve yazar─▒n izni olmadan ba┼čka bir yerde her hangi bir amaçla kullan─▒lamaz, yay─▒nlanamaz, bas─▒lamaz."

Erdal, ─░brahim. Türk Yunan Nüfus De─či┼čiminde Türk Mübadillere Yap─▒lan Yard─▒m Faaliyetleri.

 


 Cemal Sezer Birinci Dünya Sava┼č─▒’nda Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Sa─čl─▒k Alan─▒ndaki Faaliyetler


   

  Özayd─▒n Z: “Osmanl─▒ Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Kurulu┼ču ve Çal─▒┼čmalar─▒”. Türkler nsiklopedisi, Ed.: Hasan Celâl Güzel, Prof. Dr. Kemal Çiçek, Prof. Dr. Salim Koca, 13: 687-698, 2002. 


 Özayd─▒n Z: The Establishment and Activities of the Ottoman Red Crescent Society. History of Medicine Pharmacology Veterinary Medicine In Anatolia and Turkic Cultures, Ed.: Nil Sar─▒, 38th International Congress on History of Medicine. ─░stanbul, 2002: 185-198 (Türkiye’yi tan─▒tmak amac─▒yla haz─▒rlanan kitapta bir bölüm).


 Sar─▒ N.-Özayd─▒n Z.: Türk Hem┼čireli─čine Osmanl─▒ Han─▒mefendileri’nin ve Hilâl-i Ahmer (K─▒z─▒lay)’in Deste─či (Ottoman Ladies and the Red Crescent). Sendrom, 4(3): 66-79, 1992.


 Sar─▒ N.-Özayd─▒n Z: Kad─▒n Hastabak─▒c─▒lar ve Osmanl─▒ Toplumunda Uyand─▒rd─▒─č─▒ Yank─▒lar (Social Responses to Female Nurses in the Ottoman Society).  Sendrom, 4(8): 6-15, 1992.


 Özayd─▒n Z: Osmanl─▒ Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Trablusgarb’da Açt─▒─č─▒ Hastaneler. Türk T─▒p Tarihi Kongresi (─░stanbul, 17-19 ┼×ubat 1988), Kongreye Sunulan Bildiriler, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu Yay., VII. dizi Sa.131. Ankara, 1992: 87-91. Sar─▒ N.-Özayd─▒n Z.: I. Dünya Sava┼č─▒’nda Osmanl─▒ Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Sa─čl─▒k ve Sosyal Yard─▒ma Katk─▒lar─▒. II. Türk T─▒p Tarihi Kongresi (─░stanbul, 20-21 Eylül 1990) Bildirileri, Türk Tarih Kurumu Yay. Ankara, 1999: 161-170.


  Sar─▒ N.-Özayd─▒n Z.: Osmanl─▒ Devletinde Sa─čl─▒k ve Sosyal Cemiyetler ve Hem┼čirelik   (Health and Social Society and Nursing in the Ottoman State). T. C. Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒ Taraf─▒ndan Düzenlenen Osmanl─▒ Devleti’nde Sa─čl─▒k Sempozyumu (Ankara, 6 Aral─▒k 1999), Yay. Haz─▒rlayanlar: B. Ak-A. Ataç, Ankara, 2000: 233-248.

  

 

TEZLER

 


 Ada, Hüsnü. The First Ottoman Civil Society Organization in the Service of The Ottoman State: The Case of the Ottoman Red Crescent (Osmanl─▒ Hilal-i Ahmer Cemiyeti)

 


 

Uzun Külcü, Hande (2008). Belge Yönetiminde Kapasite De─čerlendirme: Türkiye K─▒z─▒lay Derne─či. Yükseklisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

   


   Özayd─▒n, Zuhal. Osmanl─▒ Hilal-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi. ─░stanbul, 1987.   Bölüm-1  Bölüm-2  Bölüm-3 (Tüm bölümleri bilgisayar─▒n─▒za indirdikten sonra açabilirsiniz.)

 


 

  Polat, Mehmet. Hilal-i Ahmer Te┼čkilat─▒n─▒n Kurulu┼ču ve Te┼čkilatlanmas─▒.


  

 

Bu i├žerik 25930 defa okunmu┼čtur...