Makaleler

Diğer Makaleler
  • Özaydın Z: “Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Kuruluşu ve Çalışmaları”. Türkler nsiklopedisi, Ed.: Hasan Celâl Güzel, Prof. Dr. Kemal Çiçek, Prof. Dr. Salim Koca, 13: 687-698, 2002.
  • Özaydın Z: The Establishment and Activities of the Ottoman Red Crescent Society. History of Medicine Pharmacology Veterinary Medicine In Anatolia and Turkic Cultures, Ed.: Nil Sarı, 38th International Congress on History of Medicine. İstanbul, 2002: 185-198 (Türkiye’yi tanıtmak amacıyla hazırlanan kitapta bir bölüm).
  • Sarı N.-Özaydın Z.: Türk Hemşireliğine Osmanlı Hanımefendileri’nin ve Hilâl-i Ahmer (Kızılay)’in Desteği (Ottoman Ladies and the Red Crescent). Sendrom, 4(3): 66-79, 1992.
  • Sarı N.-Özaydın Z: Kadın Hastabakıcılar ve Osmanlı Toplumunda Uyandırdığı Yankılar (Social Responses to Female Nurses in the Ottoman Society).  Sendrom, 4(8): 6-15, 1992.
  • Özaydın Z: Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Trablusgarb’da Açtığı Hastaneler. Türk Tıp Tarihi Kongresi (İstanbul, 17-19 Şubat 1988), Kongreye Sunulan Bildiriler, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu Yay., VII. dizi Sa.131. Ankara, 1992: 87-91. Sarı N.-Özaydın Z.: I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Sağlık ve Sosyal Yardıma Katkıları. II. Türk Tıp Tarihi Kongresi (İstanbul, 20-21 Eylül 1990) Bildirileri, Türk Tarih Kurumu Yay. Ankara, 1999: 161-170.
  • Sarı N.-Özaydın Z.: Osmanlı Devletinde Sağlık ve Sosyal Cemiyetler ve Hemşirelik   (Health and Social Society and Nursing in the Ottoman State). T. C. Sağlık Bakanlığı Tarafından Düzenlenen Osmanlı Devleti’nde Sağlık Sempozyumu (Ankara, 6 Aralık 1999), Yay. Hazırlayanlar: B. Ak-A. Ataç, Ankara, 2000: 233-248.