Sergi Alanı

Türk Kızılay Arşivi Sergi Alanı

 

Türk Kızılay Arşivi Sergi Alanı’nda Kızılay’ın kuruluşundan günümüze olağan ve olağanüstü dönemlerde gerçekleştirdiği insani yardım faaliyetlerini anlatan arşiv ve müze malzemelerinden örnekler ile Kızılay - Kızılhaç faaliyetlerine ilişkin Kızılay Kitaplığı yer almaktadır. Sergi alanını araştırmacılar, okul grupları, heyetler ziyaret etmektedir.

Özellikle Kızılay Haftası’nda anaokulu ve ilköğretim okullarından okul gezileri düzenlenmekte ve çok sayıda öğrencimiz Arşiv Sergi Alanını gezerek Kızılay’ın çalışmaları hakkında detaylı bilgi sahibi olmaktadır.

Kızılay köklü tarihi ile duyduğu gururu, bu tarihin oluşmasından en büyük paya sahip bağışçıları ve bu köklü kurumun gerçek sahibi olan halkımızla paylaşmak için Arşiv ve Müze çalışmalarına büyük önem vermektedir. Arşiv Sergi alanında sergilenme imkânı bulunamayan, ülkemiz ve dünya tarihine tanıklık eden ve geleceğe ışık tutacak, arşivinde muhafaza edilen yüzlerce belge ve obje “Kızılay Müze Projesi” ile gün ışığına çıkacaktır. Kızılay Müze Projesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Ziyaret Etmek İçin

Türk Kızılay Ankara Etimesgut Yerleşkesinde bulunan Kızılay Arşiv Sergi Alanını hafta içi her gün 08.00 – 17.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Ziyaretiniz öncesinde Arşiv Yönetim Müdürlüğümüze 0312 293 64 26 nolu telefondan bilgi vermeniz yeterli olacaktır. Ziyaretler sırasında Arşiv Müdürlüğü Uzmanları tarafından Kızılay tarihi ve çalışmaları hakkında detaylı bilgilendirme yapılmakta ayrıca Etimesgut Yerleşkemizde bulunan Afet Operasyon Merkezimiz ile Çadır Üretim Merkezimiz de gezdirilmektedir.

Sergi Alanımızda Bulunan Belge ve Objelerden Örnekler

Kuruluş Belgesi;

11 Haziran 1868’de İstanbul’da Osmanlı İmparatorluğu Yaralı Kara ve Deniz Askerleri İçin Merkezî Yardım Derneği’nin Örgütlenmesi Hakkında Geçici Komite Oluşturulmasına İlişkin Karar.

 

Kurtuluş Vapuru ve Yunanistan’a Yardım

İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman işgaline uğrayan Yunanistan’da açlık ve ilaçsızlıktan yüz binlerce Yunanlı ölümün eşiğine gelmişti. Kurtuluş Savaşı’nın üzerinden henüz 20 yıl geçmişken, Yunanistan’a yardım elini yine Türkiye, Kızılay vasıtasıyla uzattı. Yardım götürürken batan Kurtuluş vapuruyla başlayan, Dumlupınar, Yılmaz vd. vapurlarıyla süren bu yardım seferleri sayesinde zordaki Yunan halkı rahat bir nefes almıştı.

 

Çanakkale Savaşı’nda Hilal-i Ahmer Çalışmaları

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Çanakkale’de hastaneleri, hastane vapurları, hemşireleri, çayhaneleri ve esirlere yardımları ile savaşın etkilerini azaltmak için büyük gayret göstermiştir. Halkın ve askerlerin her türlü ihtiyacını karşılayan Hilal-i Ahmer, kurmuş olduğu çay ocakları ve halka dağıtılan ekmek ve sabun karneleri ile en küçük ihtiyaçları bile unutmadığını, en zor anlarda halkın yanında olduğunu göstermiştir.

 

Esir Kartları Esir Mektupları ve Kızılay’ın Şefkatinin Belgeleri

Hilal-i Ahmer din dil ırk ayrımı gözetmeksizin insanı değerlerin ve insan onurunun korunması için çalışmalar yürütmüştür. Savaş dönemlerinde yalnızca kendi askerimize değil yabancı askerlere ve esirlere de yardım ulaştıran Hilal-i Ahmer Cemiyeti hoşgörünün timsali olmuştur.

İngiliz savaş esirlerine ait fotoğraflar ve mektuplar, dönemin zor şartlarında Hilal-i Ahmer tarafından esirlere ulaştırılmış, aileleri aralarındaki bağlantının sürmesini sağlamıştır.

 

Savaş Dönemlerinde Kullanılan Tıbbi Malzemeler

1.Dünya Savaşı ve Sonrası Kan Testlerinde Kullanılan Laboratuar Malzemeleri ve Cerrahi Aletler

 

Hilal-i Ahmer Kartpostalları

1910 yılında Hilal-i Ahmer’e hem gelir sağlamak hem de cemiyetin çalışmalarını geniş kitlelere duyurmak amacıyla kartpostallar hazırlanmıştır.