Tarihçe

Kızılay, 1868 yılında bir grup idealist hekimin çabaları ile savaş alanında yaralanan askerlere ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan doğmuştur.

Kızılay, 11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla Dr. Marko Paşa, Dr. Abdullah Bey, Kırımlı Aziz Bey ve Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa’nın girişimleriyle kurulmuştur.
1877'de "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti", 1923'de "Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti", 1935'te "Türkiye Kızılay Cemiyeti" ve 1947'de "Türkiye Kızılay Derneği" adını almıştır. Kuruluşa "KIZILAY" adını Ulu Önder Atatürk vermiştir.
Kızılay 1876 Osmanlı –Rus Savaşı’ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar geçen sürede, Türkiye’nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ve hastalanan on binlerce Mehmetçik’in yardımına koşmuş, dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış ve savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiştir.
I Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'da görülen büyük kolera salgınından bu yana yurdumuzda ortaya çıkan doğal afetlerde felaketzedelerin bakımını, barınma ve beslenmelerini sağlamıştır.

Türkiye’nin taraf olmadığı savaşlardan kaynaklı acıları dindirmek için de tüm varlığıyla çalışan Kızılay, Birinci Körfez Savaşı’ndan etkilenen ve ülkemize sığınan on binlerce mülteciye hizmet vermiş; Afganistan, Bosna – Hersek, Irak ve Suriye’de savaştan etkilenen insanlara yardım eli uzatmıştır. Kızılay, Somali, Filistin ve Suriye başta olmak üzere çatışmalarda zarar gören sivili halka Türk halkının dost elini uzatmanın yanı sıra kurulduğu günden bu yana doğal afetlerden etkilenen 137’ün üzerinden ülkede uluslararası yardım faaliyetlerine katılmıştır.
Hemşirelik eğitimi, ilkyardım, sağlık ve ülkemizin kan ihtiyacının karşılanmasına yönelik kan hizmetleri alanlarında öncülük yapmış olan Kızılay, korunmaya gereksinim duyan pek çok vatandaşımıza gereken sosyal yardım hizmetleri sunmaya devam etmektedir.

Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya, Güney Asya’dan Kafkaslar’a, Gazze’den Haiti’ye kadar dünyanın neresinde bir insan acısı varsa onu dindirmek için çaba gösteren Kızılay, Uluslararası Kızılay – Kızılhaç Hareketi’nin bir parçası olarak, insan onurunun korunması doğrultusunda din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın insancıl çalışmalar yürütmektedir.

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç hareketinin etkin bir üyesi olan Türk Kızılay, 1868 yılında dünyadaki ilk Kızılay olarak kurulmuştur. Uluslararası harekete “kızıl ay” amblemini de Türk Kızılay vermiştir. Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkelerini paylaşır. Bunlar; insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkeleridir.